Home button
Hrady, zámky a tvrze české.
August Sedláček C. K. konservátor a gymnasijní profesor

Doposud nejrozsáhlejší, nepřekonané dílo čítající 15 knih výpravně popisujících dění, život a historii hradů, zámků a tvrzí krajů Chrudimska, Hradecka, Budějovicka, Táborska, Bydžovska, Podbrdska, Slánska a Rakovnicka, Klatovska, Boleslavska, Práchenska, Čáslavska, Plzeňska a Loketska.
Vydání první spatřovalo postupně světlo světa od r. 1880 do r. 1927. Na tomto rozsáhlém díle se ilustracemi a rytinami mistrovsky podíleli Adlof Liebscher a Karel Liebscher, V. Brechler, B. Kutina, V. Král z Dobrévody, J. Prousek
Dílo, ježto touto první knihou na světlo se vydává, bylo nejen předmětem touhy mé po dvacet let, anobrž i ovocem každé prázdné chvíle, jež mi po vyplnění povinností úředních zbývala. ....
(Počáteční věta z dílu prvního úvodního slova autora)